Agenda met toelichting van de gemeenteraadszitting van 28 september 2023

Agenda met toelichting van de gemeenteraadszitting van 28 september 2023

Hieronder vindt u de links naar de agenda voor de volgende zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn en de toelichting bij de agendapunten van de gemeenteraad.

De interpellaties vindt u in de bijkomende toelichting.

Toelichting gemeenteraad 28 september 2023

Bijkomende toelichting gemeenteraad 28 september 2023

Toelichting raad voor maatschappelijk welzijn 28 september 2023