Partijwerking

PARTIJWERKING

De Brugpartij gaat uit van de vaststelling dat heel wat paden in ons verkiezingsprogramma perfect gevolgd kunnen worden zonder dat we deel uitmaken van het schepencollege. Kaderend in enkele grote thema’s (participatie & dorpenbeleid, veilig en vlot voor iedereen, een warme stad, duurzaam ≠ duurder, een aantrekkelijk handelscentrum) bevat dat programma heel wat concrete suggesties van zinvol probleemoplossend en beleidsvoorbereidend werk. Allicht zijn er nog andere ook.
Begin 2019 werden een aantal werkgroepen opgestart die een of meerdere actiepunten met een projectmatige aanpak ter harte nemen. Bovendien wordt elke werkgroep uitgedaagd jaarlijks een actie of een evenement op te zetten dat openstaat voor iedereen. Deze werking ondersteunt en voedt de mandatarissen, maar ook omgekeerd: de verkozenen ondersteunen de werkgroepen met hun knowhow en met feitelijke gegevens waartoe ze toegang hebben.
Alle geëngageerde bruggenbouwers worden uitgenodigd om deel uit te maken van zo’n werkgroep (of van meerdere).
Info over deze werkgroepen vind je hier