Privacy verklaring

Privacy Statement

Op deze webpagina vind je informatie over:

 • Disclaimer
 • Cookiebeleid
 • Privacybeleid

DISCLAIMER – Alle gegevens op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Kennelijke fouten binden de Brugpartij niet.

COOKIEBELEID – Ook de website van de Brugpartij maakt gebruik van cookies. Dat zijn
kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen
te onthouden. Cookies slaan nooit je naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op.
Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.
Op deze website worden zowel cookies voor functionele doeleinden als trackingcookies
gebruikt. (Functionele cookies zijn noodzakelijk om je naar behoren te kunnen laten surfen op
de website. Zonder deze cookies zou de website niet behoorlijk functioneren.)

Hoe zet je cookies uit? – Als je besluit cookies toch te willen blokkeren, kan je dat voor elke
browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar je op werkt gebruikt. Als je
meerdere computers gebruikt, moet je dit proces per computer herhalen. Hoe je dat doet, vind
je door de links hieronder te volgen.

 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Safari

PRIVACYBELEID – De Brugpartij wenst goed om te gaan met de privacy van haar
bezoekers. We behandelen de persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen uit de
General Data Protection Regulation (GDPR) oftewel Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij? – Bij het organiseren van evenementen of het
verspreiden van onze nieuwsbrief kunnen we persoonsgegevens verwerken. Je kan daarbij
denken aan de volgende evenementen en/of mededelingen:

 • activiteit (debatten, filmvertoningen, nieuwjaarsreceptie,…)
 • nieuwsbrief (brochure per post, e-mail)
 • donateur
 • website
 • persberichten

Per soort evenement en/of soort mededeling verschillen aard en omvang van de
persoonsgegevens die wij verwerken (vb. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-
mailadres). Wil je een volledig overzicht van de gegevens die we bewaren, dan kan je een
inzageverzoek doen (zie verder).

Wat doen we met jouw gegevens? – We verwerken alleen die gegevens van jou die nodig
zijn om: je uit te nodigen voor een evenement, je onze nieuwsbrief te bezorgen of om te
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Hoe kan je je afmelden voor onze mailings? – Onze nieuwsbrief, hoewel super-interessant
en relevant, willen we je alleen aanbieden als je daar prijs op stelt. Wij vragen je dan ook je
toestemming. Je kan je ook op elk moment weer afmelden via de afmeldlink onder onze e-
mails, of via een e-mail aan info@debrugpartij.be.

Welke bewaartermijn hanteren wij? – Als je hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van
ons te willen ontvangen, bewaren we je gegevens tot je je afmeldt. We bewaren je
persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.
Als je niet langer wenst uitgenodigd te worden voor onze evenementen, dan kan je dat via een
e-mail laten weten op info@debrugpartij.be. Wanneer we je vraag hebben ontvangen om niet
langer gecontacteerd te worden, zullen je persoonsgegevens verwijderd worden uit onze
systemen.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden? – Nee! Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan derden, tenzij we daardoor wettelijk verplicht worden.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd? – Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld
en opgeslagen op beveiligde servers. Conform de eisen in de GDPR (AVG) hebben we
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover
wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
• we beperken het aantal personen dat toegang heeft tot je persoonsgegevens. Niemand kan je
gegevens bekijken, tenzij zijn/haar functie binnen de Brugpartij deze toegang noodzakelijk
maakt;
• alle personen die namens de Brugpartij kennis kunnen nemen van je gegevens, zijn tot
geheimhouding gehouden;
• we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• onze systemen zijn ondergebracht bij een gereputeerde cloudservice, waar ze worden
geback-upt om ze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Wat zijn je rechten? – Je hebt het recht om inzage te vragen in je persoonsgegevens en/of
deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Voor vragen, opmerkingen
of klachten over het gebruik van je persoonsgegevens, of om je af te melden voor de
nieuwsbrief of andere producten, kan je altijd contact met ons opnemen. Je kan een dergelijke
vraag of verzoek richten aan info@debrugpartij.be.
Je hebt natuurlijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:
(https://www.privacycommission.be/nl/contact.)

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen? – Ja, dat is mogelijk. We adviseren je daarom
dit gedeelte van de website af en toe te bezoeken.

Onze gegevens – De Brugpartij, Lieventier 1a , 2440 Geel