Een betere wereld na Corona?

Home / Een betere wereld na Corona?

Komen we na corona in een betere wereld? (En welk duwtje kun JIJ daaraan geven?)
Even, het moet nog tijdens de eerste golf geweest zijn, dachten we dat er grootse omwentelingen
op til waren. Zoals elke keer na een schok in de samenleving zou de pandemie nu de prelude op
maatschappelijke verandering zijn. Weg met de macht van het geld en de populisten met hun
eenvoudige oplossingen en fake news, die de samenleving verzuren. Weg met het neo-liberalisme
en de ik-cultuur. Welkom warme, solidaire samenleving!
Zou er dan toch iets van waar zijn?
Europa komt met een Green Deal en de klimaatcrisis staat voorgoed op de wereldagenda. 130
landen voeren een wereldwijde minimumtaks in om te vermijden dat de mensen met het meeste
geld het straks voor het zeggen hebben en we afhankelijk zouden worden van hun humeur en
hun idee van een goede belegging.
En in Geel?
We maakten met de Brugpartij opgemerkte filmpjes over corona en toonden hoe solidariteit en
medemenselijkheid geen termen uit het verleden zijn, maar actueel en broodnodig in een warme
samenleving. We plaatsten Telramen. Zo zetten we de leefbaarheid van onze directe omgeving op
de agenda en betrekken we de bewoners van de stad bij het mobiliteitsbeleid. We slagen erin om
door een constructieve oppositie af en toe een steen te verleggen in de rivier. Zo verwachten we
hoe dan ook íets positiefs van de Zeggeconferentie, die er op ons aandringen komt. Op
Facebook en onze website lees je welke concrete voorstellen we n.a.v. de begrotingsbesprekingen
voor het jaar 2022 hebben ingediend. Soms gaan we te rap, soms zijn we te traag en meestal
halen we de pers niet. Jammer, maar we doen het voor het resultaat en niet voor de tribune.
Kun je je vinden in onze ideeën? Je bent welkom! We zijn een open groep en je zal merken dat
we elkaar versterken door onze verschillende achtergrond. De lokale groepen van Beweging.net,
Vooruit en Groen, mooi afgerond met een aantal onafhankelijke Gelenaars, vinden elkaar in een
progressief programma en in een open werking die je enkel bij de Brugpartij vindt.
De coronacrisis toonde ons dat er voor ontzettend veel zaken vrijwilligers werden gevraagd én
gevonden. Voor de goede zaak wil de Gelenaar de handen wel degelijk nog uit de mouwen
steken! Er is écht niks mis met een engagement in een lokale politieke partij. Hoe meer burgers
zich bezig houden met het beleid, hoe beter dat beleid zal worden.
Daarom deze warme oproep. Kijken eens rond op onze website en schrijf je in voor onze
nieuwsbrief, de Kleine Bruggemeester. Wil je meer weten of spreekt een nadere kennismaking je
wel aan? Stuur dan een mailtje naar info@debrugpartij.be. Een goeie vergadering bijwonen is
vaak een goed begin!