Agenda met toelichting van de gemeenteraadszitting van 13 november 2023